Thứ ba, Ngày 31 Tháng 03 Năm 2020
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bất bình đẳng giới, chị em có lỗi không?

Một vấn đề thực tế ở nước ta hiện nay là tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến. Nhưng lỗi có hoàn toàn thuộc về phái mạnh, hay chính phái nữ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng của phụ nữ

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nhân dân, đất nước, Người luôn đánh giá cao và quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ. 

Vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ Bắc Kạn trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội; sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ được gắn liền với sự phát triển bền vững của mỗi gia đình, vì thế xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội, trong đó Hội phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong việc tuyền truyền, giáo dục về gia đình, trong đó có sự hỗ trợ cho phụ nữ những kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững. Tải về tại đây

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3871 547                               Fax: 0209 3871 547

Trưởng ban biên tập: Bà Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn giữ bản quyền nội dung trên website này.