Thứ hai, Ngày 17 Tháng 02 Năm 2020
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luật Tiếp cận thông tin

Cẩm nang công tác tuyên truyền

Tập 1: Tải tại đây

PHẦN 1: CHUYÊN ĐỀ VỀ NGHỊ QUYẾT, PHONG TRÀO PHỤ NỮ

1. Một số quan điểm, chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ

2. Truyền thống, lịch sử phong trào phụ nữ và ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10: Truyền thống phụ nữ Việt Nam: Phong trào phụ nữ Việt Nam và sự hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

3. Phẩm chất đạo đức truyền thống của PNVN thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”

PHẦN 2: NHÓM CHUYÊN ĐỀ VỀ KỸ NĂNG

4. Kỹ năng tổ chức điều hành sinh hoạt nhóm cùng tham gia (chi, tổ phụ nữ, câu lạc bộ)

5. Kỹ năng tuyên truyền miệng

6. Kỹ năng công tác vận động quần chúng

7. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

8. Lễ tân công chức

9. Phong cách cán bộ Hội trong giai đoạn hiện nay

10. Hướng dẫn tổ chức hội nghị

11. Kỹ năng thuyết trình

12. Hướng dẫn soạn thảo văn bản

13. Giới, Bình đẳng giới, Bình đẳng giới trong gia đình

 

Tờ rơi Bảo vệ Trẻ em

Tài liệu tuyên truyền 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tài liệu sinh hoạt hội viên: Chỉ thị 21 - CT/TW

Tài liệu sinh hoạt hội viên về: An toàn thực phẩm

TÀI LIỆU SINH HOẠT HỘI VIÊN QUÝ III-2017

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3871 547                               Fax: 0209 3871 547

Trưởng ban biên tập: Bà Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn giữ bản quyền nội dung trên website này.