Thứ hai, Ngày 17 Tháng 02 Năm 2020
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW

Ngày 06 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 128/TB-UBND ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại cuộc họp ngày 04 tháng 6 năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3871 547                               Fax: 0209 3871 547

Trưởng ban biên tập: Bà Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn giữ bản quyền nội dung trên website này.