Thứ tư, Ngày 19 Tháng 02 Năm 2020
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tài liệu sinh hoạt hội viên - 2019

Tài liệu Tuyên truyền chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ & trẻ em" Xem văn bản tại đây

Tài liệu Tuyên truyền về An toàn thực phẩm. Xem văn bản tại đây

Tài liệu Tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em. Xem văn bản tại đây

Tài liệu Tuyên truyền Phòng chống bạo lực gia đình. Xem văn bản tại đây

Tài liệu Tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em. Xem văn bản tại đây

Tờ rơi: Bảo vệ trẻ em

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3871 547                               Fax: 0209 3871 547

Trưởng ban biên tập: Bà Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn giữ bản quyền nội dung trên website này.