Thứ tư, Ngày 19 Tháng 02 Năm 2020
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phụ nữ Bắc Kạn tích cực thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình5 không 3 sạch” góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII về tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình5 không, 3 sạch”. Được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể, thiết thực góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát huy được vai trò tiềm năng sức sáng tạo của phụ nữ trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, các cấp Hội đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kết quả năm 2018 tuyên truyền tới 122.448 lượt hội viên phụ nữ; tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký thực hiện cuối năm bình xét có 244 hộ đạt 8 tiêu chí; ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới như: Vận động chị em phụ nữ tham gia quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và duy trì các đoạn đường phụ nữ tự quản, vận động chị em đóng góp ngày công, hiến đất làm đường được trên 176 triệu đồng, hiến 7.661m2 đất, 13.102 ngày công lao động làm đường liên thôn, xây nhà họp thôn và các công trình khác; Vận động được 69 hộ gia đình làm nhà tiêu mới hợp vệ sinh và 35.560 gia đình hội viên có thùng rác, thu gom rác đúng nơi quy định, xây mới 82 điểm đốt rác, xây dựng 08 mô hình “ Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới tại cơ sở…

ẢNh VSMT

Hội viên phụ nữ tich cực tham gia quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm

Ngoài các hoạt động trên, các cấp Hội quan tâm giúphội viên phụ nữ giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và phát triển các mô hình kinh tế tập thể thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã. Để thực hiện có hiệu quả tiêu chí này ngay từ đầu năm các cấp Hội đã khảo sát, xây dựng kế hoạch giúp đỡ các hộ hội viên phụ nữ nghèo và hộ nghèo do hội viên phụ nữ đứng chủ bằng các hoạt động cụ thể như: hỗ trợ vốn vay, cây con, giống, hỗ trợ khoa học kỹ thuật…. đến cuối năm bình xét đã có 244 hộ thoát nghèo, trong đó 122 hộ thoát nghèo đồng thời đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Quan tâm hỗ trợ các nguồn vốn vay cho chị em phát triển kinh tế,quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích có hiệu quả, đến nay tổng dư nợ trên 790 tỷ đồng cho 35.608 thành viên vay. Ngoài ra, các cấp Hội còn thực hiện tốt đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, Hội đã phát động “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”, tuyên truyền vận động 11 nhóm/cá nhân tham gia Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ nhất. Có 7/11 sản phẩm đạt giải ba và giải khuyến khích. Trong năm, Hội LHPN tỉnh duy trì và phát triển mô hình kinh tế tập thể: Hỗ trợ thành lập mới 03 hợp tác xã và 09 tổ hợp tác; Duy trì hỗ trợ 07 hợp tác xã và 14 tổ hợp tác do phụ nữ thành lập qua các năm; Hướng dẫn các HTX xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và hỗ trợ trên 160 triệu đồng làm nhãn mác bao bì cho sản phẩm, mua sắm công cụ, thiết bị sản xuất; Tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho 165 học viên là hội viên phụ nữ, đại diện các mô hình sản xuất kinh doanh hộ gia đình, các tổ hợp tác, hợp tác xã, các tổ liên kết; 04 cuộc Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm “Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo và kết nối” có hơn 200 người tham gia.

Có thể nói, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được các cấp Hội chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và đạt được những kết quả đáng kể, qua đó đã phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới và khẳng định sự đóng góp của hội viên phụ nữ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Để phát huy những kết quả đã đạt được năm 2018, trong thời gian tới các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cụ thể hóa từng nội dung của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm hiệu quả thiết thực để đạt được kết quả cao hơn, chung tay cùng các cấp, các ngành xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI đã đề ra./.

                                                                                                                                  Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3871 547                               Fax: 0209 3871 547

Trưởng ban biên tập: Bà Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn giữ bản quyền nội dung trên website này.