Thứ tư, Ngày 19 Tháng 02 Năm 2020
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Những giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Hội

Với mục đích hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, vì vậy, trong những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng nỗ lực, đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của Hội nhằm nâng cao chất lượng của tổ chức Hội.

Trước hết, để nâng cao chất lượng của tổ chức Hội cần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ vững vàng, năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc, bởi lẽ “cán bộ nào, phong trào ấy”. Vì vậy những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, từ đầu nhiệm kỳ các cấp Hội đã cử cán bộ Hội tiếp tục tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, các lớp tập huấn về các chuyên đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, các vấn đề về giới và bình đẳng giới, kiến thức chăm sóc gia đình, phát triển kinh tế.v.v. tính đến nay đã có hơn 1350 lượt cán bộ Hội, Chi hội trưởng, Chi hội phó phụ nữ tham gia. Thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời sự chủ động tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ Hội phụ nữ các cấp, đến nay 100% cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh, huyện đạt chuẩn chức danh; Có 99% Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn chức danh theo quy định. Các cấp Hội cũng chủ động kiện toàn các chức danh khi có sự thay đổi, khuyết thiếu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kiện toàn 04 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở, 62 Chi hội trưởng, Chi hội phó.

Với phương châm “hướng các hoạt động về cơ sở”, trong thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, huyện đã chú trọng triển khai các hoạt động tại cơ sở, chủ động tham gia các cuộc giao ban tại huyện, xã, tham dự sinh hoạt tại các chi hội để thăm nắm tình hình hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Hai năm qua, cán bộ Hội các cấp đã tham dự được hơn 200 cuộc giao ban, dự sinh hoạt chi hội được gần 800 cuộc. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng cán bộ Hội cấp cơ sở, Hội LHPN cấp tỉnh đã cử 26 lượt cán bộ đến hỗ trợ 31 xã mới kiện toàn chức danh Chủ tịch sau Đại hội, các xã còn yếu về kinh nghiệm trong công tác với cách thức “cầm tay chỉ việc” trong việc hướng dẫn thực hiện các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, các kỹ năng cần thiết trong công tác Hội. Qua hoạt động này không chỉ giúp cán bộ Hội phụ nữ cơ sở nâng cao năng lực trong công tác mà còn giúp cán bộ tỉnh Hội được trải nghiệm, rèn luyện kinh nghiệm thực tế các hoạt động tại cơ sở.

Việc đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp Hội quan tâm thực hiện, đây cũng chính là một cách thức quan trọng nhằm thu hút hội viên, phụ nữ tích cực tham gia sinh hoạt Hội, nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Ngoài ra các cấp Hội trong toàn tỉnh chủ động lựa chọn các nội dung tuyên truyền phù hợp, thiết thực, liên quan đến hội viên, phụ nữ như: Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các kiến thức về giới, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới.v.v. với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Hội thi, tọa đàm, giao lưu, diễn đàn. Vì vậy, các nội dung được tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ và người dân một cách dễ hiểu, dễ gần, dễ đi vào cuộc sống.

Ảnh bài đ.c Liễu

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh còn tăng cường việc hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, thành lập các mô hình kinh tế tập thể từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững. Thông qua việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, các buổi tọa đàm, truyền thông về cách chăm sóc gia đình, con cái, kiến thức, kỹ năng, giữ gìn hạnh phúc gia đình; các kiến thức về phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cũng được đẩy mạnh. Hiện nay các cấp Hội trong toàn tỉnh đang quản lý 6 Hợp tác xã và 11 Tổ hợp tác với 269 thành viên tham gia, các cấp Hội tích cực khai thác các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để chị em vay phát triển kinh tế gia đình, tính đến 30/8/2018 các cấp Hội quản lý các nguồn vốn với tổng dư nợ là: 751.751.133.732 đồng cho 35.913 thành viên vay. Nhờ có các hoạt động này mà nhiều nơi trong toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều gương điển hình làm kinh tế giỏi, góp phần không nhỏ trong việc xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Chính nhờ các hoạt động thiết thực, phù hợp và hướng về cơ sở, do đó đã tạo niềm tin của chị em phụ nữ đối với tổ chức Hội, chị em đã tích cực tham gia các hoạt động do Hội phát động và tổ chức, thường xuyên tham gia sinh hoạt Hội, góp ý cho Hội, tính đến nay tổng số hội viên toàn tỉnh hiện là trên 64 nghìn hội viên, tỉ lệ thu hút hội viên đạt 76%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng hoạt động Hội trên toàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần sớm được khắc phục. Đó là: Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động ở một số cơ sở Hội còn chậm, chưa xác định được vấn đề ưu tiên nên hoạt động dàn trải; công tác tham mưu với cấp ủy địa phương chưa chủ động; chất lượng sinh hoạt ở một số chi, tổ còn nặng về hình thức. Hội viên đa số là nông dân trong khi hiện nay do phụ nữ nông thôn thiếu việc làm hoặc thu nhập thấp có xu hướng đi làm ăn xa ngày càng đông nên tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt ở một số chi hội còn thấp. Một số cán bộ Hội cơ sở do kiến thức, kỹ năng công tác hạn chế, nên việc triển khai, tổ chức các hoạt động của Hội hiệu quả chưa cao. Việc quản lý hội viên tại một số cơ sở Hội còn thiếu thống nhất, chưa cập nhật được tình hình biến động hội viên.

Do vậy, trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, các cấp Hội trong toàn tỉnh Bắc Kạn cần thực hiện tốt các vấn đề sau:

Một là: Các cấp Hội cần bám sát và vận dụng sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên phù hợp với điều kiện hoạt động của các cấp Hội. Phát huy tốt vai trò tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan trong việc triển khai thực hiện các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Hai là: Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, có bản lĩnh chính trị, có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác Hội. Đa dạng hóa các mô hình tập hợp thu hút các tầng lớp phụ nữ phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Ba là: Chủ động sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi trọng phát huy nội lực, tăng cường phối kết hợp với các cơ quan chức năng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Bốn là:  Các chương trình, kế hoạch của Hội đề ra phải đảm bảo tính thiết thực và khả thi, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, chọn vấn đề ưu tiên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội theo hướng cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực phát hiện vấn đề, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết, phù hợp đối với hoạt động Hội như: kỹ năng đề xuất tham mưu, kỹ năng hoạt động, kinh nghiệm xây dựng các mô hình hiệu quả, kỹ năng thuyết phục, vận động, kỹ năng lựa chọn vấn đề ưu tiên.v.v.

Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm nhân rộng điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, chú ý chọn điểm chỉ đạo để qua đó sơ kết rút kinh nghiệm và nhân rộng. Biểu dương khen thưởng kịp thời cho những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh, phát triển.

                                                                                                                                            Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3871 547                               Fax: 0209 3871 547

Trưởng ban biên tập: Bà Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn giữ bản quyền nội dung trên website này.