Thứ ba, Ngày 31 Tháng 03 Năm 2020
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cơ cấu tổ chức

Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 8A, phường Đức Xuân, TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02093.871.547; Fax: 02093.871.547
Website: phunubackan.org.vn

Chủ tịch: 

- Hà Thị Liễu

Sđt: 02093.870.733

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các Phó chủ tịch:

1. Hoàng Thị Ngân

Sđt: 02093.873.482

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">2. Vi Thị Thúy

Sđt: 02093.871.872

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">3. Hoàng Thị Tho

Sđt: 02093.810.280

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các Ban chuyên môn:

1. Tổ chức - Văn phòng (Đt: 02093.870.110)

2. Ban Tuyên giáo – Gia đình (Đt: 02093.600.493)

3. Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (Đt: 02093.879.052)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3871 547                               Fax: 0209 3871 547

Trưởng ban biên tập: Bà Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn giữ bản quyền nội dung trên website này.