Thứ ba, Ngày 31 Tháng 03 Năm 2020
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Apples

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ

Scientific Name: Malus domestica

Địa chỉ:
Image Credit: Fievet
Rights: Public Domain
Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pommes_vertes.JPG
Family: Rosaceae Large: Producers: China, United States

Các liên kết

Thông tin khác

Thông tin khác:

Apples are a versatile fruit, used for eating, cooking, and preserving.

There are more that 7500 different kinds of apples grown around the world.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3871 547                               Fax: 0209 3871 547

Trưởng ban biên tập: Bà Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn giữ bản quyền nội dung trên website này.